Om oss

eSystem Sverige AB

Vi är ett mindre IT-företag i södra Dalarna med inriktning på utveckling av PC program och system i webbmiljö (e-tjänster).

Då vi har mångårig erfarenhet av tunga fordons vikt- och dimensionsbestämmelser, transportdispenser och transportekonomi för fordon så är vår verksamhet till stor del inriktad på utveckling av datasystem med anknytning till transportbranschen.

Vi har bland annat utvecklat ett Windowsbaserat dispensansöknings- och lastberäkningsprogram för specialtransporter (PC-Last för Windows) och programmet har använts i många år av de flesta transportörer som utför breda, långa och tunga dispenstransporter.

I samarbete med Gatukontoret i Malmö, där systemet varit i drift sedan hösten 2015, har vi utvecklat ett webbaserat ansöknings- och beslutssystem för kommuner (eDispens). I ansökningssystemet kan transportföretag och privatpersoner via internet ansöka om dispens för att få framföra breda, långa eller tunga transporter inom kommunen och i beslutssystemet utfärdar kommunen beslut, besvarar remisser från Trafikverket m.m.

Under 2023/2024 kommer vi att successivt överflytta verksamheten från vårt handelsbolag  eSystem IT Development till eSystem i Sverige AB.

eSystem Sverige AB                        
Åsvägen 8
777 32 SMEDJEBACKEN