Om oss

eSystem IT Development HB

Vi är ett mindre IT-företag i södra Dalarna med inriktning på skräddarsydda PC program och system i webbmiljö.

Då vi har mångårig erfarenhet av tunga fordons vikt- och dimensionsbestämmelser, transportdispenser och transportekonomi för fordon så är vår verksamhet till stor del inriktad på utveckling av datasystem anpassade för transportbranschen.

Vi har bland annat utvecklat ett Windowsbaserat dispensansöknings- och lastberäkningsprogram för specialtransporter (PC-Last för Windows) och programmet har använts i många år av de flesta transportörer som utför breda, långa och tunga dispenstransporter.

I samarbete med Gatukontoret i Malmö, där systemet varit i drift sedan hösten 2015, har vi utvecklat ett webbaserat ansöknings- och beslutssystem för kommuner (eDispens). I ansökningssystemet kan transportföretag och privatpersoner via internet ansöka om dispens för att få framföra breda, långa eller tunga transporter inom kommunen och i beslutssystemet utfärdar kommunen beslut, besvarar remisser från Trafikverket m.m.


eSystem IT Development HB
Åsvägen 8
777 32 SMEDJEBACKEN