Projektredovisning

cTime  Tid- och projektredovisningcTime Tid- och projektredovining

cTime är ett användarvänligt program för tid- och projektredovisning i PC-baserad Windowsdator och är lämpligt för det mindre eller medelstora företaget.

Programmet är uppdelat i två fristående program, Timer samt ett administrationsprogram Admin.

  • Timerfunktionen fungerar som en stämpelklocka där tid och datum styrs av datorns klocka.
  • Manuell registrering av arbetstid kan göras i Admin.
  • Rättelse av ev. felregistrering kan göras i Admin.
  • Tidredovisningsrapporter för vald person, projekt och valfria perioder kan väljas.
  • Tid per arbetspass samt ackumulerad tid kan snabbt visas på bildskärm eller skrivas ut till skrivare eller PDF.
  • Är Microsoft Excel installerat kan rapporter exporteras för att i Excel manuellt fördela arbetstiden på t.ex. övertid, ob, etc.
  • För registrering av arbetstid behöver endast programmet Timer vara startat
  • Programmet kan köras i lokalt nätverk.

I Timer görs registrering av arbetstid (stämpelklocka) och i Admin (särskild behörighet krävs) görs manuell registrering av arbetstid, systemunderhåll t.ex. underhåll av personal- och projektregister, användarkonton, säkerhetskopiering, redigering eller borttagning av registrerad arbetstid, utskrift av tidredovisnings- och projektrapporter, övriga rapporter m.m.

(Programmet lanseras under hösten)
Admin

cTime projektredovisning

cTime i lokalt nätverk

Timer            Timer