Projektredovisning

cTime  ProjektredovisningcTime Tid- och projektredovining

cTime är ett prisvärt och användarvänligt Windowsprogram för tidsredovisning i projekt och är lämpligt för det mindre eller medelstora företaget.

Programmet är uppdelat i två fristående program, Timer och administrationsprogrammet Admin.

I Timer registreras arbetstidens början och slut samt val av projekt. (Instämplig resp. utstämplig, val av projekt t.ex. avdelning, kostnadsställe, externa kunder, etc.) Timer funktionen fungerar som en stämpelklocka där tid och datum styrs av datorns klocka.

  • Registrering av arbetstid utan timerfunktionen kan göras i Admin. (Användbar funktion om arbetstid på projekt i efterhand ska registreras från manuellt förda anteckningar och tidrapporter)
  • Rättelse eller radering av ev. felregistrering kan göras i Admin
  • Tidsredovisningsrapporter för vald person, projekt och valfria perioder kan väljas
  • Tid per arbetspass samt ackumulerad tid kan snabbt visas på bildskärm eller skrivas ut till skrivare eller PDF
  • Programmet kan köras i lokalt nätverk
  • Pris: 900 kr exkl. moms (Engångskostnad)

I Timer görs registrering av arbetstid (stämpelklocka) och i Admin (särskild behörighet krävs) görs systemunderhåll t.ex. underhåll av personal- och projektregister, användarkonton, säkerhetskopiering, redigering eller radering av registrerad arbetstid, registrering av arbetstid utan timerfunktionen, utskrift av tidsredovisningsrapporter, övriga rapporter m.m.

Har ni Microsoft Excel installerat kan ni exportera tidsredovisningsrapporter till Excel för att t.ex. där ange aktivitet per tidsregistrering, fördela arbetstid manuellt (ob, övertid etc) m.m.
(Ni kan modifiera mallarna med egna funktioner baserade på exporterade data).

  Hämta programbeskrivning (Öppnas i ny flik)
Presentation cTime 

(Programmet lanseras under hösten 2023)