Projektredovisning

cTime Projektredovisningprogram för tid och projektredovisning

cTime är ett kostnadsfritt program för tid- och projektredovisning och är lämpligt för det mindre eller medelstora företaget.

Programmet är uppdelat i två fristående program, Timer och Admin.

I Timer görs registrering av arbetstid (stämpelklocka) och i Admin (särskild behörighet krävs) görs systemunderhåll t.ex. underhåll av personal- och projektregister, användarkonton, säkerhetskopiering, redigering eller radering av registrerad arbetstid, registrering av arbetstid utan timerfunktionen, utskrift av tidredovisningsrapporter, övriga rapporter m.m.

Hämta funktionsbeskrivning PDF (Öppnas i ny flik)
Presentation cTime Projektredovisning

I Timer registreras arbetstidens början och slut samt val av projekt. (Instämplig resp. utstämplig, val av projekt t.ex. avdelning, kostnadsställe, externa kunder, etc.) Timer funktionen fungerar som en stämpelklocka där tid och datum styrs av datorns klocka.

Admin – Administrationsprogram

  • Registrering av arbetstid utan timerfunktionen kan göras. (Användbar funktion om arbetstid på projekt i efterhand ska registreras från manuellt förda anteckningar och tidrapporter)
  • Rättelse eller radering av ev. felregistrering kan göras.
  • Tidredovisningsrapporter för vald person, projekt och valfria perioder kan väljas
  • Tid per arbetspass samt ackumulerad tid kan snabbt visas på bildskärm eller skrivas ut till skrivare eller PDF
  • m.m.

Har ni Microsoft Excel installerat kan ni exportera tidredovisningsrapporter till Excel för att t.ex. där ange aktivitet per tidregistrering, fördela arbetstid manuellt (ob, övertid etc.) m.m.
(Ni kan modifiera mallarna med egna funktioner baserade på exporterade data).

(Programmet är under utveckling)