Opticalc

OptiCalc – Beräkna placering av vändskiva

Optimal placering av vändskivaBeräkna vändskiveplacering

OptiCalc är ett användarvänligt Windowsprogram med vilket ni kan beräkna vändskivans placering för att uppnå
optimal axeltrycksfördelning och lastförmåga på 2 till 5 axlade dragbilar.

Det är är många faktorer som man måste beakta när man beräknar vändskivans placering t.ex. fordonstekniska data, önskade axelbelastningar, lagstiftning m.m. och i programmets hjälpsystem presenteras information, med exempel och illustrerande bilder, vilka faktorer som ska beaktas för att bestämma vändskivans placering.

Några exempel på vad en felaktigt placerad vändskiva kan innebära:
– För låg belastning på fram, eller, bakaxel/axlar kan innebära svårigheter vid t.ex. vinterväglag
– Påhängsvagnen kan förskjuta dragbilen i sidled vid kurvtagning vilket innebär stor fara vid halt väglag
– Försämrad lastförmåga, onödigt slitage på fordonet m.m.

Hjälpsystemet beskriver även generella riktlinjer för placering av vändskivor och förklarar detaljerat vad som avses med viktfördelning mellan axlar, Y-konstant, N-värde, vägvänlig fjädring, hjulbas, teoretisk hjulbas m.m.

Exempel på fordon som kan beräknas:

 

 

 

 

 

Ni kan även använda programmet för att beräkna placering av last på lastbil eller släpvagn där vändskivans placering motsvarar placering av lastens tyngdpunkt (viktcentrum).